Visa expanderat
december 8, 2021 | lonerevision

Lokala förhandlingsordningar

Nu finns universitetets lokala förhandlingsordningar med OFR/S, Saco-S och Seko att ladda ner i högerspalten på HR-webbens sida om lönerevision. Gå till sidan om …
  • Allmänt
0 Kommentarer
december 7, 2021 | lonerevision

Avtal om lönerevision undertecknat med Seko

Den 6 december undertecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med Seko, om principer för genomförande av lönerevision. Förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober …
  • Allmänt
0 Kommentarer
december 1, 2021 | lonerevision

Nya löner för doktorander i årets lönerevision

Doktorander får en höjd månadslön om 1 000 kronor (vid heltidsanställning) från och med den 1 oktober 2020. Detta är resultatet av de kollektiva …
  • Allmänt
0 Kommentarer
november 19, 2021 | lonerevision

Ännu ett steg framåt i förhandlingarna om lönerevisionen

Som vi tidigare informerat om tecknade universitetet den 15 oktober ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S om principer för hur lönerevision för medlemmarna ska …
  • Allmänt
0 Kommentarer
oktober 22, 2021 | lonerevision

Det går framåt i förhandlingarna

Ny lokal förhandlingsordning klar för Saco-S Den 15 oktober tecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med arbetstagarorganisationen Saco-S, om principer för hur lönerevision ska …
  • Allmänt
0 Kommentarer
september 15, 2021 | lonerevision

Löneförhandlingar är återupptagna

Den 1 september återupptog arbetsgivaren (Lunds universitet) och de lokala fackliga organisationerna förhandlingarna avseende genomförande av lönerevision. Förhandlingarna ska bland annat leda fram till …
  • Allmänt
0 Kommentarer
juni 3, 2021 | lonerevision

Partsgemensam information gällande lönerevisionen

Förhandlingarna med anledning av lönerevisionen pågår fortfarande. Tyvärr kan vi konstatera att det nu har dragit ut så långt i tiden att det saknas …
  • Allmänt
0 Kommentarer
april 16, 2021 | lonerevision

Löneförhandlingarna drar ut på tiden

Årets löneförhandlingar drar ut på tiden. Trots detta är det viktigt att arbetet med utvecklingssamtal inte avstannar. Utgångspunkten är att samtalen ska vara genomförda …
  • Allmänt
0 Kommentarer
mars 17, 2021 | lonerevision

Förhandlingar pågår fortfarande, i årets lönerevision

När det gäller revisionen av årets löner så pågår fortfarande de lokala förhandlingarna mellan universitetet och arbetstagarorganisationerna. Förhandlingarna ska bland annat leda fram till …
  • Allmänt
0 Kommentarer
Äldre inlägg