Visa expanderat
juni 17, 2020 | lonerevision

Avtalsdatum, lönerevision 1 april 2020

För de medarbetare som ska rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan efter lönerevision gäller nedan avtalsdatum. Detta är information Försäkringskassan kan behöva för att …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
juni 5, 2020 | lonerevision

Löner klara för utbetalning i juni

Nya löner för anställda vid Lunds universitet är nu rapporterade till SSC efter genomförda traditionella förhandlingar med OFR och Seko, samt efter genomförandet av …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
april 30, 2020 | lonerevision

Utvecklingssamtal för kommande planeringsperiod

Enligt beslut (klicka här) ska utvecklingssamtal genomföras årligen med alla anställda vid Lunds universitet. Enligt gällande ordning, där planeringsperiod sammanfaller med läsår, är den …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
april 28, 2020 | lonerevision

När får vi våra nya löner? En statusuppdatering

Lönerevisionen har varit, och är fortsatt inne i, en längre genomförandefas där det egentligen inte sker så mycket nytt, men där det däremot pågår …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
mars 19, 2020 | lonerevision

Tidplan står fast

Med anledning av COVID-19 och vad det innebär i arbetsbelastning och arbetsanhopning för verksamheten just nu, t. ex. gällande omställning till digital undervisning, aktualiseras …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
mars 16, 2020 | lonerevision

Lönesättande samtal mot bakgrund av CoVID-19

Mot bakgrund av CoVID-19, och eventuella förebyggande åtgärder som kan komma att vidtas i verksamheten, har Lunds universitet och Saco-S enats om följande direktiv …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
mars 12, 2020 | lonerevision

Olika modeller – men med lika målsättning

När arbetet med lönerevisionen nu intensifieras med en rad olika aktiviteter finns det anledning att förtydliga vissa skillnader i de avtal vi har tecknade …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
mars 11, 2020 | lonerevision

Dags att hålla lönesättande samtal

Det är nu dags att planera för, och genomföra lönesättande samtal med samtliga anställda som är medlemmar i Saco-S, samt även med anställda som …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
februari 18, 2020 | lonerevision

Lönebud har växlat händer (OFR och SEKO)

Under måndagen överlämnade arbetsgivaren sina förslag till nya löner för anställda vid Lunds universitet som är organiserade i ST (eller i annat OFR-förbund) respektive …
  • Okategoriserade
0 Kommentarer
Äldre inlägg