Avtal om lönerevision undertecknat med Seko

Den 6 december undertecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med Seko, om principer för genomförande av lönerevision. Förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut till medarbetare som är medlemmar i SEKO retroaktivt från 1 oktober 2020.

Universitetet och Seko är fortsatt överens om att nya löner fastställs genom kollektiva förhandlingar mellan arbetsgivaren och Seko. Det innebär att chefernas löneförslag utgör underlag för förhandling vid respektive förhandlingsområde (fakultet/motsvarande). Nya löner kommuniceras till respektive medarbetare först efter att förhandlingarna mellan arbetsgivaren (Lunds universitet) och Seko är avslutade och parterna har nått enighet.

Local agreement is signed with Seko regarding the principles for the implementation of the salary review

On 6 December Lund University signed a local agreement with Seko regarding the principles for the implementation of the salary review. The parties are agreed that the review period is 1 October 2020 up to and including 30 September 2022, which means that payment of the soon to be determined new salaries will be backdated to 1 October 2020.

december 7, 2021

Inlägget postades i

Allmänt