Avtal tecknade om nya löner för doktorander i årets lönerevision

Doktorander får en höjd månadslön om 700 kronor (vid heltidsanställning) fr o m den 1 april 2020. Detta är resultatet av de kollektiva förhandlingar som Lunds universitet har genomfört med Saco-S, OFR och Seko gällande nya löner för doktorander i samband med årets lönerevision. Utbetalning av nya löner för doktorander kommer att ske i maj månad, med retroaktivitet från revisionsdatumet, detta eftersom ett arbete med administrativa kontroller nu behöver ta vid för att säkerställa ett korrekt underlag till Statens Servicecenter. Den höjda månadslönen är en del av lönerevisionen och ska inte förväxlas med den s.k. doktorandstegen där doktoranders månadslön höjs etappvis utifrån progression i forskarutbildningen. Etapplyft hanteras även fortsättningsvis enligt fastställda riktlinjer per fakultet, och tillkommer utöver lönerevisionshöjning. Fakulteter bör dock vara extra uppmärksamma i den administrativa hanteringen gällande etapplyft, i förhållande till lönerevisionshöjningen, för att doktorandernas slutlön ska bli korrekt.

Ta kontakt med HR-funktionen för fakulteten/motsvarande vid frågor om lönesättning av doktorander.

Informationen kommer att kompletteras med länkar till aktuella avtal vid senare tidpunkt.

mars 13, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade