Dags att hålla lönesättande samtal

Det är nu dags att planera för, och genomföra lönesättande samtal med samtliga anställda som är medlemmar i Saco-S, samt även med anställda som inte är medlemmar i en facklig organisation (i vardagligt tal benämnda som ”oorganiserade”). Enligt universitetets övergripande tidplan ska de lönesättande samtalen vara hållna senast i april, men observera att det kan finnas lokala riktlinjer för att samordna den administrativa hanteringen på fakultet/motsvarande. Ta därför kontakt med områdesförhandlaren för respektive fakultet för att få information om vilka brytdatum som gäller för att lämna in färdigställda blanketter.

En uppdaterad version av blanketten för lönesättande samtal är fastställd och ligger på HR-webben i både svensk och engelsk version. Blanketten är framtagen i samråd med Saco-S. Du hittar blanketten här: Länk till HR-webben


Några korta punkter om blanketten:

  • Det finns en blankett för årets lönerevision, inte flera som var fallet vid förra revisionstillfället. Hämta alltid blanketten från HR-webben för att försäkra dig om att den senaste versionen används
  • Det är möjligt att fylla i grunduppgifter digitalt i PDF-formuläret innan blanketten skrivs ut och tas med till det lönesättande samtalet. Det underlättar för den fortsatta administrativa hanteringen om så mycket som möjligt fylls i digitalt
  • För det fall att samtal inte går att genomföra – oaktat anledning – ska det dokumenteras i samma blankett och undertecknas av lönesättande chef.
  • Alla blanketter ska lämnas till områdesförhandlaren enligt lokal rutin för fakulteten/motsvarande

Lokala parter – Lunds universitet och Saco-S – är överens om att lönerevision ska genomföras enligt fastställd process om tre steg: Planering, uppföljning och lönerevision. Mer information om processen återfinns på baksidan av blanketten för lönesättande samtal. De tre stegen är också en viktig utgångspunkt för dialogen i det lönesättande samtalet.

Nedan följer ett antal länkar till medarbetarwebben och HR-webben som är bra att läsa igenom som förberedelse inför det lönesättande samtalet:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/lon-och-formaner/lonesattande-samtal

https://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/lonesattning-och-lonerevision/lonesattande-samtal

mars 11, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade