Förhandlingar pågår fortfarande, i årets lönerevision

När det gäller revisionen av årets löner så pågår fortfarande de lokala förhandlingarna mellan universitetet och arbetstagarorganisationerna. Förhandlingarna ska bland annat leda fram till tidpunkten för löneöversynen. Därför kan universitetet i dagsläget inte ge mer information om när de nya lönerna kommer att betalas ut. Uppföljnings-/lönesamtal inför revisionen bör dock vara på gång eller redan vara genomförda.

Verksamhetsspecifik information förmedlas av respektive chef och fakultet/verksamhet. Du som är fackligt ansluten kan också komma att få regelbunden information från din arbetstagarorganisation.

Information om lönerevision finns på Medarbetawebben.


IN ENGLISH:

Negotiations ongoing in this year’s salary review
With regard to the review of this year’s salaries, the local negotiations between the University and the employee organisations are still ongoing. The negotiations will, among other things, lead up to the point of the salary revision. Therefore, the university cannot currently provide more information on when the new salaries will be paid. Follow-up/salary appraisals prior to the review should, however, be underway or already completed.

University-wide information about the salary review is published on the Staff Pages and in local newsletters. Organisation-specific information is communicated by your manager and faculty/organisation. If you are a union members you may also receive regular information from your employee organisation.

Information about the salary review is available on the Staff pages

mars 17, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.