Lönebud har växlat händer (OFR och SEKO)

Under måndagen överlämnade arbetsgivaren sina förslag till nya löner för anställda vid Lunds universitet som är organiserade i ST (eller i annat OFR-förbund) respektive SEKO. Nu tar de fackliga organisationernas arbete vid för att bemöta arbetsgivarens bud med yrkanden i förekommande fall.

Detta är upptakten till det förhandlingsarbete som kommer att ske under mars månad, där de fackliga förhandlingsdelegationerna kommer att möta arbetsgivarens olika områdesrepresentanter i syfte att genom traditionell förhandling fastställa nya löner. För mer information om lokal tidplan kan du som chef ta kontakt med områdesförhandlaren på fakultet/motsvarande.

För anställda som är medlemmar i Saco-S, och anställda som inte är fackligt anslutna, ska lönesättande samtal genomföras. Denna process är fortfarande i planeringsstadiet och områdesförhandlaren på fakultetsnivå (eller motsvarande) kommer att ge klartecken när samtal kan hållas.februari 18, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade