Löneförhandlingarna drar ut på tiden

Årets löneförhandlingar drar ut på tiden. Trots detta är det viktigt att arbetet med utvecklingssamtal inte avstannar. Utgångspunkten är att samtalen ska vara genomförda innan den 30 juni, men med anledning av de förseningar som har uppstått är det möjligt för respektive fakultet/motsvarande att vid behov senarelägga utvecklingssamtalen till efter sommarsemestern.

När det gäller genomförande av lönerevisionen finns det tyvärr ingen ny information, eftersom förhandlingarna fortfarande pågår. Förhandlingarna ska bland annat leda fram till tidpunkten för löneöversynen.

Läs mer om lönerevision på Lunds universitets Medarbetarwebb

Delay in salary negotiations

The 2021 salary negotiations are delayed. In spite of this, it is important that staff appraisals are not halted but proceed. The starting point is that staff appraisals are to be completed by 30 June but, due to the delays that have occurred, it will be possible for faculties/equivalents to postpone appraisals until after the summer holidays, when necessary.

With regard to the implementation of the salary revision, there is unfortunately no new information as negotiations are still ongoing. The negotiations will, among other things, lead up to the point of the salary revision.

Read more about the Salary review on the Lund University Staff pages

april 16, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.