Lönesättande samtal mot bakgrund av CoVID-19

Mot bakgrund av CoVID-19, och eventuella förebyggande åtgärder som kan komma att vidtas i verksamheten, har Lunds universitet och Saco-S enats om följande direktiv avseende lönesättande samtal som genomförs på distans:

  • Om situationen kräver det ser arbetsgivaren och Saco-S positivt på att lönesättande chef och anställd hittar alternativa lösningar för att genomföra lönesättande samtal än i ett fysiskt möte
  • Samtal som genomförs på distans har likställda krav vad avser innehåll (att motivera ny lön) och kvalité som om samtalet hade genomförts på arbetsplatsen
  • För att tillfälligt ersätta fysiska underskrifter går det bra att bilägga mail-korrespondens mellan lönesättande chef och anställd till blanketten för lönesättande samtal. Blanketten ska kompletteras med fysiska underskrifter så snart det är praktiskt möjligt
mars 16, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade