När får vi våra nya löner? En statusuppdatering

Lönerevisionen har varit, och är fortsatt inne i, en längre genomförandefas där det egentligen inte sker så mycket nytt, men där det däremot pågår ett hårt och intensivt arbete. Här följer en kort statusuppdatering uppdelat per facklig organisation:

Saco-S: Enligt tidplan hålls lönesättande samtal under april månad. Även om covid-19 har påverkat formen för samtal, där en betydande del numera sker på distans, förefaller samtalen hållas inom angivna tidsramar. Utbetalning av nya löner för anställda som har varit eniga i sina samtal beräknas ske i juni. För anställda som har ställt sig oeniga i sina samtal sker i förekommande fall ytterligare hantering under maj månad, vilket kan komma att påverka tidplan för utbetalning av nya löner för aktuella anställda.

OFR: Traditionella förhandlingar pågår på fakultetsnivå/motsvarande, men beräknas fortfarande kunna avslutas i tid för utbetalning av nya löner i juni. Nya löner meddelas berörda anställda först när kollektivavtal är tecknat på universitetsnivå.

Seko: Traditionella förhandlingar pågår på fakultetsnivå/motsvarande, men beräknas fortfarande kunna avslutas i tid för utbetalning av nya löner i juni. Nya löner meddelas berörda anställda först när kollektivavtal är tecknat på universitetsnivå.

För oorganiserade (anställda som inte är medlem i något av de avtalsbärande fackliga organisationerna vid Lunds universitet) pågår lönesättande samtal med samma tidslinje som för Saco-S. Utbetalning av nya löner beräknas ske i juni.

Skulle förutsättningarna ändras utkommer information här på bloggen.

april 28, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade