Nya löner för doktorander i årets lönerevision

Doktorander får en höjd månadslön om 1 000 kronor (vid heltidsanställning) från och med den 1 oktober 2020.

Detta är resultatet av de kollektiva förhandlingar som Lunds universitet har genomfört med Saco-S och OFR/S gällande nya löner för doktorander i samband med årets lönerevisionsarbete.

Höjningen omfattar en förlängd revisionsperiod, från den 1 oktober 2020 till den 30 september 2022. Nästa gång doktoranders löner ses över är den 1 oktober 2022, där beloppet ännu inte är fastställt.

Utbetalning av nya löner
Utbetalning av nya löner för doktorander kommer enligt preliminär plan ske i februari 2022, med retroaktivitet från revisionsdatumet, detta eftersom ett arbete med administrativa kontroller nu behöver ta vid för att säkerställa ett korrekt underlag till Statens Servicecenter.

Den administrativa kontrollen syftar till att den höjda månadslönen och eventuella etapplyft som uppnåtts under perioden ska gå i linje med varandra för att slutlönen ska bli korrekt. Arbetet innefattar även att se över löner för doktorander som anställts efter den 1 oktober 2020, i syfte att dessa ska hamna i aktuellt löneläge.

Vid frågor om lönesättning av doktorander, kontakta din fakultets/motsvarande HR-funktion

New salaries for doctoral students in the year’s salary review

Doctoral students are to receive an increase in monthly salary of SEK 1 000 (for full-time employment) backdated to 1 October 2020.

This is the result of collective negotiations that Lund University carried out with Saco-S and OFR regarding new salaries for doctoral students in connection with the year’s salary review.

The increase covers an extended review period, from 1 October 2020 to 30 September 2022. The amount involved in the next review of doctoral student salaries, scheduled for 1 October 2022, has not been established.

According to the preliminary plan, the payment of new salaries for doctoral students will be made from February 2022, backdated to the review date. This is because administrative checks now need to be carried out to ensure correct documentation for the National Government Service Centre.

The aim of the administrative check is for the increased monthly salary and any incremental salary increases received during the period to be in line with each other, so that the final salary is correct. The work also includes a review of salaries for doctoral students employed after 1 October 2020, with an aim that these will be included in the current salary situation.

Contact the HR officer at the faculty/equivalent if you have any questions about salary-setting for doctoral students.

december 1, 2021

Inlägget postades i

Allmänt