Visa expanderat
juni 3, 2021 | lonerevision

Partsgemensam information gällande lönerevisionen

Förhandlingarna med anledning av lönerevisionen pågår fortfarande. Tyvärr kan vi konstatera att det nu har dragit ut så långt i tiden att det saknas …
  • Allmänt
0 Kommentarer
april 16, 2021 | lonerevision

Löneförhandlingarna drar ut på tiden

Årets löneförhandlingar drar ut på tiden. Trots detta är det viktigt att arbetet med utvecklingssamtal inte avstannar. Utgångspunkten är att samtalen ska vara genomförda …
  • Allmänt
0 Kommentarer
mars 17, 2021 | lonerevision

Förhandlingar pågår fortfarande, i årets lönerevision

När det gäller revisionen av årets löner så pågår fortfarande de lokala förhandlingarna mellan universitetet och arbetstagarorganisationerna. Förhandlingarna ska bland annat leda fram till …
  • Allmänt
0 Kommentarer
februari 18, 2021 | lonerevision

Arbetet med lönerevisionen har inletts

När det gäller revisionen av årets löner så har de lokala förhandlingarna påbörjats. Uppföljningssamtal/lönesamtal bör vara på gång eller redan vara genomförda. Som anställd …
  • Allmänt
0 Kommentarer
februari 15, 2021 | lonerevision

Välkommen till Lönerevisionsbloggen!

Lönerevisionsbloggen för Lunds universitet är ett komplement till "linjekommunikationen" mellan universitets lönenätverk och chefer, och mellan chefer och medarbetare. I bloggen kommer det att …
  • Allmänt
0 Kommentarer
Nyare inlägg