Partsgemensam information gällande lönerevisionen

Förhandlingarna med anledning av lönerevisionen pågår fortfarande. Tyvärr kan vi konstatera att det nu har dragit ut så långt i tiden att det saknas förutsättningar att genomföra lönesättande samtal (Saco) respektive kollektivsavtalförhandlingar (OFR/Seko) innan sommaren.

Parternas gemensamma ambition är dock att förberedande arbete ska vara klart innan sommaren. Förseningen innebär inte att genomförandet av uppföljningssamtal (Saco) respektive lönesamtal (OFR/Seko) ska avstanna. Utgångspunkten är att utvecklingssamtal ska vara genomförda innan halvårsskiftet.

Joint information concerning salary review

Negotiations on salary review are still ongoing. Unfortunately, we observe that they have now gone on for so long that the conditions are no longer present to conduct salary-setting appraisals (Saco) or collective agreement negotiations (OFR/Seko) before the summer.

However, the parties’ joint ambition is to complete the preparatory work before the summer. The delay does not entail that the implementation of follow-up appraisals (Saco) or salary appraisals (OFR/Seko) will cease. The starting point is also that staff appraisals are to be completed by midyear.

juni 3, 2021

Inlägget postades i

Allmänt

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.