Tidplan för lönerevision 1 april 2020

Förutsättningarna för lönerevisionen fastställs av lokala parter (arbetsgivaren och de fackliga organisationerna på universitetsövergripande nivå) i en s.k. förhandlingsordning. Det tecknas en förhandlingsordning för varje facklig organisation eftersom det finns avtalsmässiga variationer, men även variationer i överenskommelser.

Eftersom lönerevision kräver en hel del förberedelsearbete behöver det tidigt finnas en tidplan som kan fungera som struktur för arbetet. Nedan följer en tidplan med uppspaltade aktiviteter som ligger på plan att genomföras under vårterminen. Håll utkik på denna sida mellan varven eftersom tidplanen kan komma att revideras beroende på hur processen utvecklar sig. Det kan även förekomma lokala aktiviteter per fakultet/motsvarande som inte omnämns här.

Är du chef kan du ta kontakt med den områdesförhandlare som är kopplad till din verksamhet för mer information. Som medarbetare vänder du dig alltid till din närmsta chef för information.

Januari

 • Förhandlingsordningar fastställs i diskussion och förhandling med de fackliga organisationerna vid Lunds universitet (pågående)
 • Förhandlingar om doktorandlöner (pågående)

Februari

 • Arbetsgivaren sammanställer löneförslag (pågående)
 • 17 februari: Arbetsgivaren lämnar lönebud till OFR och SEKO
 • 25 februari: Utbildning för chefer i lönesättande samtal (anmäl via kompetensportelen)
 • 28 februari: Utbildning för chefer i lönesättande samtal (anmäl via kompetensportalen)

Mars

 • Lönesättande samtal hålls med medlemmar i Saco-S samt anställda som är oorganiserade
 • OFR och SEKO lämnar sina yrkanden till arbetsgivaren
 • Traditionella förhandlingar äger rum för att fastställa löner för medlemmar i OFR och SEKO

April

 • Lönesättande samtal fortsätter
 • Traditionella förhandlingar fortsätter med OFR och SEKO
 • Chefer underrättar medlemmar i OFR och SEKO om nya löner efter att traditionella förhandlingar är avslutade

Maj

 • Lönesättande samtal som inte når en överenskommelse om ny lön förstärks i förekommande fall med en representant från HR och den fackliga organisationen i syfte att komma vidare i dialogen för att nå en överenskommelse (gäller medlemmar i Saco-S)
 • Traditionella förhandlingar med Saco-S om de löner som inte har fastställts i lönesättande samtal (oenigheter)
 • Interna kontroller av nya löner inför rapportering till SSC

Juni

 • 25 juni: Utbetalning av nya löner oaktat facklig tillhörighet, med retroaktivitet från 1 april 2020
februari 4, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade