Tidplan står fast

Med anledning av COVID-19 och vad det innebär i arbetsbelastning och arbetsanhopning för verksamheten just nu, t. ex. gällande omställning till digital undervisning, aktualiseras frågeställningar kring tidplanen för lönerevisionen. Här följer en kort statusuppdatering och vad som f.n. gäller:

OFR och Seko
: Traditionella förhandlingar pågår på fakultetsnivå/motsvarande mellan arbetsgivarens förhandlare och de fackliga organisationernas motsvarigheter. Målsättningen är fortsatt att dessa förhandlingar ska vara klara under april, och att utbetalning av nya löner sker i juni.

Saco-S (gäller även för oorganiserade): Lönesättande samtal planeras och genomförs på fakultetsnivå/motsvarande. Det åligger respektive chef att fortsatt ansvara för planeringen och genomförandet. Samtal ska vara genomförda, och blanketter ska redovisas senast den 30 april (stäm av eventuella lokala riktlinjer för fakulteten). Arbetsgivaren och Saco-S vill i rådande situation uppmana chefer och medarbetare till att nyttja möjligheter till alternativa/flexibla sätt att genomföra lönesättande samtal, i enlighet med det som tidigare har kommunicerats här på bloggen (klicka här).

Sammanfattningsvis står tidplanen fast och ambitionen är fortfarande utbetalning i juni månad. Eventuella förändringar kommer att publiceras här på bloggen, utöver sedvanlig linjekommunikation till respektive fakultet/motsvarande.

mars 19, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade