Utvecklingssamtal för kommande planeringsperiod

Enligt beslut (klicka här) ska utvecklingssamtal genomföras årligen med alla anställda vid Lunds universitet. Enligt gällande ordning, där planeringsperiod sammanfaller med läsår, är den 30 juni sista dag för att hålla utvecklingssamtal för kommande period. Mot bakgrund av Covid-19 har fråga aktualiserats om huruvida detta datum fortfarande gäller. Här följer en kort redogörelse för universitetets inriktning utifrån rådande situation.

  • Sista dag för utvecklingssamtal för kommande planeringsperiod/läsår är fortsatt den 30 juni 2020
  • Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vid Lunds universitet uppmuntrar till att hålla utvecklingssamtal på distans, med t.ex. digitala hjälpmedel, för det fall att fysiskt möte är olämpligt att genomföra mot bakgrund av Covid-19
  • Dokumentation av utvecklingssamtal sker på sedvanligt vis enligt fastställda riktlinjer (klicka här)

Läs mer om utvecklingssamtal på HR-webben och medarbetarwebben:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/utvecklingssamtal

https://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/utvecklingssamtal

april 30, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade